Pećina Gradašnica

Srpski  English

Pećina Gradašnica je odlivna pećina dužine 520m sa stalnom hidrološkom aktivnošću. Vodeni tok protiče kroz glavni prolaz („Glavni kanal“). Uz levu stranu vodenog toka na visini od 1,5m nastala je tarasa od akumuliranih klastičnih materijala.

Jedna od posebnih karakteristika pećine Gradašnica koja se ističe od svih Đerdapskih pećina, je prisustvo određenih silikatnih formacija na zidovima istočnog pasaža i pasaža sa branom.

Pećina Gradašnica

Pećina Gradašnica