Greben

Srpski  English

Greben je istaknuta geološka sekcija sa epitetom „najlepše brdo Balkana“ imenovane još od strane Žujovića 1900. godine, i koja se nalazi na kraju Boljetinskog brda, duž Dunava na nadmorskoj visini od 119 metara. Klisura „Gospođin Vir“ kao i arheološko nalazište „Lepenski Vir“ je vidljivo sa njegovog vrha. Greben je sačinjen od sedimenata koji potiču iz perioda Jure i Donje Krede i koji se prostiru na Paleozoik ploči na dubinama od 1-3km.

Geološka sekcija Grebena

Geološka sekcija Grebena