Geoturizam

Srpski  English

 

Postojeće i planirane aktivnosti predloženog Geoparka Đerdap 

Infrastrukturni centar Nacionalnog parka Đerdap i budućeg Geoparka Đerdap predstavlja Vizitorski centar u Donjem Milanovcu.

Centar za posetioce Nacionalnog parka Đerdap sadrži prirodnjačku postavku sa eksponatima koji na najbolji način reprezentuju prirodne i kulturne vrednosti Nacionalnog parka. Osim reprezentativnih preparata divljih životinja, ptica i riba, postavka sadrži interaktivnu taktilnu izložbu fosila namenjenu takođe širokoj publici, s idejom da posetioci “komuniciraju” sa eksponatima koju prate objašnjenja na srpskom, engleskom i Brajevom pismu. Postavka u geološkoj sobi sadrži veliki broj eksponata (fosili, stene, minerali ) koji su pronađeni na prostoru Nacionalnog parka Đerdap i dokumentuju bogatu prošlost ovog područja. Centar za posetioce NP Đerdap namenjen je edukaciji dece kao i svih ostalih posetilaca o značaju zaštite prirode, informisanju turista i turističkoj promociji kao jednog od najvrednijih i najlepših područja Srbije i Evrope.

Postojeće aktivnosti uključuju posete muzejima, korišćenje obeleženih pešačkih staza, biciklističkih staza, upražnjavanje sportsko/rekreativnih aktivnosti i prisustvovanje javnim događajima.